Počet položek: 0 0 CZK
Volkswagen original
- Originální hliníkové disky VW Škoda Audi Seat

Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající

Miroslav Jiránek
Volgogradská 253/28a
46007 Liberec

IČ: 87123614
DIČ: CZ9004102745

 

Tel.: +420 601177499
E-mail: originalkola@email.cz

 

Kupující

Firma, jiný podnikající subjekt

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele internetového obchodu Miroslav Jiránek zapsaném v živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona Magistrát města Liberce (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou podnikající (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese originalkola.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.      Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena v českém jazyce.

1.4.      Ustanovení těchto obchodních podmínek může prodávající doplňovat či měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


 

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce originalkola.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při objednání zboží a registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Při jakékoliv změně údajů v uživatelském účtu je kupující povinen je aktualizovat. Veškeré kupujícím uvedené údaje v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


 

3.1.      Veškerá prezentace zboží na webových stránkách obchodu není návrhem na uzavření kupní smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo ceny dopravy a balného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu originalkola.cz . Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Toto ustanovení neplatí pro zboží označené jako „ na objednávku“ zde se cena může lišit dle změn u dodavatele.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území České republiky a nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území Slovenska.

3.4.      Zboží lze objednat ústně (osobně, telefonicky), písemně (poštou, e-mailem) nebo na webové stránce originalkola.cz . Pro objednání zboží na webové stránce originalkola.cz vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, počtu kusů, cenu, údaje o kupujícím potřebné ke zpracování a expedici objednávky, způsob a náklady zvolené dopravy a platby.

3.5.      Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky prodávajícímu, zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Kupujícím uvedené údaje v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.        CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY


 

4.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • platba v hotovosti při osobním odběru zboží v provozovně: Liberec, Volgogradská 253/28a Liberec, nebo jiném předem smluveném místě
  • platba předem bankovním převodem:

Bankovní spojení pro ČR:

ČSOB
Číslo účtu: 224439274/0300
IBAN: 
SWIFT/BIC: 

Bankovní spojení pro EU v EUR:

FIO
Číslo účtu: 2500379036
IBAN: CZ2420100000002500379036
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

  • platba dobírkou při dopravě přepravní službou na místě určeném kupujícím v objednávce je možná pouze po dohodě stran a uhrazení zálohy na dopravu kupujícím.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající požaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu vždy při zaslání zboží, a to alespoň ve výši ceny dopravného a balného. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a nelze je uplatnit na zboží označené jako „Výprodej“.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.10 Zboží označené jako „skladem“ je skladem u prodávajícího; jeho expedice tedy proběhne bezprostředně po přijetí objednávky v co nejkratší době, obvykle do 2dnů.

5.11 Zboží označené jako „ na Objednávku“ ; prodávajícím je po přijetí objednávky ověřena dostupnost u dodavatele. Po informování zákazní o možnosti doručení, je kupující vyzván k uhrazení zálohy na nákup zboží v jeho celkové kupní ceně nebo alespoň části kupní ceny. Toto zboží je dodáno kupujícímu ve lhůtě cca 7- 14ti dnů od přijetí platby.

5.        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


 

Zboží objednané přes e-shop originalkola.cz nelze svévolně vracet tak, jak je to u jiného zboží tzv. “bez udání důvodu” do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Tento e-shop je ze své podstaty a povahy zboží určen pouze pro odborníky – podnikatele, kteří dokážou dostatečně prověřit vlastnosti použitého zboží, stejně tak jako jeho použitelnost pro konkrétní vozidlo a potřeby koncového zákazníka.

6.        PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


 

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      V případě doručování zboží prostřednictvím přepravní společnosti nebo České pošty, s.p. je zákazník povinen překontrolovat za přítomnosti doručující osoby stav zásilky (případné poškození) a její obsah (kompletnost) a v případě rozporu toto neprodleně doručující osobě oznámit a s ní sepsat reklamační protokol, nebo neprodleně kontaktovat majitele e-shopu na tel 601177499 Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.        PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ  


 

7.1.      Kupující má právo skryté vady (nespecifikované v nabídce) reklamovat do 7 dnů ode dne prvního pokusu o doručení zboží dopravcem. Během této doby lze zboží reklamovat. Totožná 7-denní lhůta platí i na rozpor zboží, když nesouhlasí věc s objednávkou. Uplynutím této lhůty zákazník pozbývá právo jakkoliv obdržené zboží reklamovat, nebo kupní smlouvu rozporovat.

7.2.      Reklamační lhůtu bohužel nelze prodloužit, a proto prosím věnujte pozornost bezodkladně po převzetí zboží toto náležitě zkontrolovat, prověřit jeho funkčnost a shodu s kupní smlouvou.

7.3.   Dnem přijetí reklamace se vždy počítá den doučení zboží na provozovnu, ať osobně nebo přepravní službou.

7.4 Kupující nese náklady spojené s uplatněním reklamace (dopravné apod.).

7.5 Cena dopravného a balného je nevratná. Kupující nemá právo na vrácení ceny dopravného a balného v případě reklamace.

8.        OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:


 

8.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název firmy, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

8.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Správce osobních údajů: Miroslav jiránek

9.        DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


 

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad
9.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.8.      Kupující bere na vědomí, že je povinen si vyzvednout objednané zboží ve stanovené lhůtě od doručovací služby (české pošty, nebo Geis/DPD), neučiní-li tak, budou kupujícímu účtovány vynaložené náklady na přepravné a balné (prostřednictvím e-mailové upomínky), pakliže tuto částku kupující neuhradí, bude mu účtováno smluvní pokuta ve výši 5% z ceny zboží za každý započatý den z prodlení.

9.9.      Souhlasem s obchodními podmínkami kupující souhlasí se zasláním elektronické faktury na elektronickou adresu kupujícího.

10.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 

10.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: viz kontakt v úvodu OP

10.5    Patrnými drobnými oděrkami z běného provozu se rozumí oděrky o velikosti do cca 1cm, které vzniknou běžným používáním, tedy jízdou, přezouváním kol a jejich manipulací.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace